Pristup podacima

Korisnicima sajta se, ukoliko je to potrebno, mogu tražiti ime, prezime, email adresa, broj telefona, dok kolačići prikupljaju IP adrese korisnika, osim ukoliko Korisnik nije drugačiće podesio svoj pretraživač i podešavanja privatnosti na našem sajtu.

Korisnici mogu posetiti naš sajt i anonimno. Lične podatke prikupljamo isključivo ukoliko je korisnik našeg Web sajta dao pristanak za prikupljanje podataka u skladu sa ovim politikama privatnosti. Ugostiteljska radnja Kvatro Kragujevac, prikuplja lične, identitikacione podatke od Korisnika na sledeće načine:

  • Putem kontakt formi
  • Putem obrazaca za naručivanje proizvoda
  • Putem formi za preuzimanje brošura
  • Kroz kolačiće u pregledaču, a u vezi sa uslugama, aktivnostima, resursima i funkcijama dostupnim na našem Web sajtu.

Korisnici uvek mogu odbiti da pruže svoje lične podatke, s tim da u tom slučaju mogu biti uskraćeni za određene funkcionalnosti, mogućnost izvršavanja određenih aktivnosti i akcija na Web sajtu.

Ugostiteljska radnja Kvatro Kragujevac, zadržava pravo da prikuplja identifikacione podatke Korisnika koji su ne-ličnog porekla, poput onih o pretraživaču, tipu računara i tehničkim informacijama o korišćenju sredstava za priključenje našem sajtu, kao što su operativni sistem računara i Internet provajder, u svrhe statističkih analiza i unapređenja svojih digitalnih sredstava.

Radi funkcionisanja svih servisa koji se nalaze u okviru sajta, stvaranja poslovnih odnosa i održavanja pozitivnih korisničkih iskustava, ugostiteljska radnja Kvatro Kragujevac, informacije deli sa servisima opisanim u politikama privatnosti. Svi ovi servisi su potpuno usklađeni sa GDPR regulativama i pružaju najviši nivo zaštite ličnih informacija Korisnika sajta. Obrada podataka o ličnosti će biti automatska, polu-automatska i/ili ručna.

Ove servise mogu koristiti zaposleni ugostiteljske radnje Kvatro Kragujevac, prodajno osoblje, kao i agencija za digitalni marketing koji upravlja digitalnim sadržajem, samo i isključivo u okviru datog pristanka od strane Korisnika sajta i u gorenavedene svrhe.

U skladu sa trenutnim zakonskim regulativama, shodno zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 97/2008, 104/2009, dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012), te GDPR regulativama, sledeća prava su obezbeđena Korisniku Web sajta:

  • Da bude detaljno upoznat sa podacima koji se pribavljaju, načinu pribavljanja i upravljanja podacima;
  • Da zatraži svoje lične podatke na uvid;
  • Da zatraži da njegovi lični podaci budu izbrisani iz baze podataka i zaboravljeni;
  • Da se u svakom trenutku odjavi sa email liste na koju se prethodno prijavi putem Newsletter registracije.

Ugostiteljska radnja Kvatro Kragujevac, vaše lične podatke neće dati na korišćenje trećim licima, u slučaju kada tako nalažu propisi. U slučaju curenja podataka, ugostiteljska radnja Kvatro Kragujevac, obavestiće u roku od 24h od trenutka utvrđivanja nepravilnosti sva lica čiji podaci se mogu naći ugroženim. Za više informacija molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese gdpr@pepito.rs.