Uslovi korišćenja

Ovi uslovi korišćenja utvrđuju uslove pod kojima možete koristiti naš sajt na internet adresi www.pepito.rs (u daljem tekstu: sajt) preko svih dostupnih uređaja. Korišćenjem našeg sajta se smatraju: pristupanje sajtu, upotreba sajta, pretraživanje, poručivanje sa sajta kao i sve druge radnje koje možete izvršiti na našem sajtu.

Preporučujemo vam da ih odštampate i obavezno pažljivo pročitate, jer sadrže važne podatke i pravila za vas, pre nego počnete ili nastavite da koristite naš sajt.

U ovom dokumentu navedeni navedeni uslovi korišćenja, kao i uslovi poslovanja i politika privatnosti sajta na sajtu www.pepito.rs predstavljaju pravila i odredbe kojih su dužni da se pridržavaju svi korisnici koji pristupaju našem sajtu.

Korišćenjem našeg sajta, saglasni ste da ste pristali na sve pravne i druge uslove korišćenja sajta navedene u pomenutim uslovima korišćenja, poslovanja i politikama privatnosti.

Ukoliko se ne slažete sa ovim uslovima, ne smete koristiti naš sajt i molimo vas da ga odmah napustite.

Prihvatanjem uslova korišćenja i poslovanja na ovom sajtu saglasni ste da ste upoznati i da prihvatate korišćenje servisa za potrebe vođenja statistike sajta.

Takođe, molimo vas i da pre poručivanja naših proizvoda pažljivo pročitate uslove poslovanja naše kompanije u vezi sa načinom poručivanja i prihvatanje porudžbine, promenama Vaše porudžbine i uslovima dostave naših proizvoda, cenama naših proizvoda i načinom plaćanja, asortimanom, kao i druga prava i obaveza nas kao prodavca i Vas kao kupca.

Informacije o kompaniji

Vlasnik i upravnik sajta je vlasnik sajta, ugostiteljska radnja Kvatro Kragujevac, ul. Kralja Milana IV BB, 34000 Kragujevac, matični br. 65634457, PIB 111744311.

Kompaniju možete kontaktirati putem kontakt forme na sajtu, ili navedene email adrese na istom, ili slanjem pismena na navedenu adresu iz prethodnog pasusa. 

Reči, fraze i izrazi upotrebljeni na sajtu

Odrednice koje označavaju kupca koji kupuje proizvode  Kupac, Korisnik, Potrošač, Posetilac, Vi, Vaš, Ti, Tvoj

Odrednice koje označavaju: Pepito, naš, mi, nama, našeg

Odrednice koje označavaju proizvode: Proizvod, proizvodi

Odrednice koje označavaju sajt www.pepito.rs: sajt, veb sajt, web sajt, online prodavnica

Odrednice koje označavaju naše lokale: lokal, lokali, prodajno mesto, prodajna mesta

Pristup sajtu i korišćenje našeg sajta

Naš sajt je dostupan besplatno za upotrebu, plaćaju se samo proizvodi i cena dostave proizvoda. Mi nastojimo da osiguramo da informacije koje se nalaze na sajtu budu tačne i pouzdane. Međutim, i pored svog nastojanja da ovo ispoštujemo, ponekad može doći do neke greške za koju možda mi i nismo krivi (npr. usled problema na Internetu i sl.).

U tom smislu potrebno je da korisnici pažljivo pročitaju i upoznaju se sa svim odredbama uslova korišćenja, uslova poslovanja, politike privatnosti i ostalih odredaba koje se nalaze na ovom sajtu.

Informacije sa ovog sajta ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Pristup našem sajtu je dozvoljen na privremenoj osnovi.

Saglasni ste da mi zadržavamo pravo da možemo, s vremena na vreme, da revidiramo, izmenimo i ažuriramo podatke, informacije, usluge i resurse koji se nalazi na ovom sajtu i to bez ikakve prethodne najave i bez obaveze da obavestimo bivše, trenutne ili potencijalne korisnike i posetioce sajta.

Takođe, možemo obustaviti, povući ili promeniti sve podatke ili bilo koji deo podataka sa sajta bez prethodne saglasnoti i najave.

Mi ne garantujemo da će naš sajt, ili bilo koji sadržaj na njemu, uvek biti na raspolaganju ili se neće prekidati.

Mi ne garantuje da će ovaj sajt, kao i ista web lokacija, uvek biti dostupan i raspoloživ, te da neće sadržavati greške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvata korišćenje ovog sajta na svoju sopstvenu odgovornost. Mi nećemo biti odgovorni ukoliko iz bilo kog razloga naši sajt bude nedostupan u bilo kom trenutku ili u bilo kom periodu.

Saglasni ste da ste Vi odgovorni za stvaranje bilo kojeg mehanizma koji Vam je neophodan da imate pristup našem sajtu. Vi ste takođe odgovorni za obezbeđivanje da su sva lica koji pristupaju našem sajtu (po vašem direktnom ili posrednom nalogu ili uticaju ili za koja lica ste Vi odgovorni po bilo kom osnovu) upoznata sa ovim uslovima korišćenja i svim drugim važećim odredbama i uslovima koje osnose na korišćenje i upotrebu našeg sajta, i da su u saglasna sa istim.

Napadi na sajt

Saglasni ste da ne smete da zloupotrebite korišćenje našeg sajta ubacivanjem virusa, trojanaca ili drugih materijala koji su tehnološki štetni ili koji mogu na bilo koji način onemogućiti normalno funkcionsanje našeg sajta. Takođe ste saglasni da ne smete pokušavati neovlašćeno pristupiti našem sajtu, niti serveru na kome je naš sajt postavljen, kao ni bilo kom serveru, računaru, uređaju ili bazi podataka koji su povezani sa našim sajtom.

Zabranjen je bilo kakav napad na naš sajt u tehnološkom ili sličnom smislu. Kršenje ovu odredbe predstavlja krivično delo. Svako takvo delovanje ćemo prijaviti nadležnim državnim organima i u tom smislu sarađivati radi otkrivanja Vašeg identiteta. U slučaju navedenog delovanja, automatski će prestati Vaše pravo na korišćenje naše sajta.

Mi koristimo razumne napore da osiguramo da naš sajt nema, viruse, greške i slično. Međutim, ne možemo garantovati da je naš sajt bezbedan. Ukoliko postoji bilo kakav softver na sajtu, svaki takav softver preuzimate na sopstveni rizik. Ako ste u nedoumici u pogledu podobnosti i primenljivosti softvera koji ste preuzeli i instalirali na vaš računar, preporučljivo je da dobijete stručni savet pre preuzimanja.

Saglasni ste da mi nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu izazvanu virusom ili drugim tehnološki štetnim materijalima koji mogu zaraziti Vaš računar, programe, podatke ili drugi materijal zbog korišćenja našeg sajta, preuzimanja bilo kog materijala sa našeg sajta, ili drugog sajta koji je na bilo koji način povezan sa našim sajtom.

Isključenje odgovornosti

Prvom posetom našem sajtu, pre, za vreme i posle poručivanja naših proizvoda, kao što smo već napred u uvodnim odredbama naveli, Vi prihvatate i saglasni ste se da koristite ovaj sajt i podatake na istom na sopstveni rizik i to u obimu koji je dopušten važećim zakonoma, te mi, ni u kakvim okolnostima, uključujući (ali ne ograničavajući se na) nemar ili nehat, nećemo biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu ili krivično - kaznenu štetu ili troškove, niti za bilo kakav gubitak profita koji proizilazi iz upotrebe ili nemogućnosti da koristite ovaj sajt ili bilo koji materijal na bilo kom sajtu povezan sa ovim sajtom (uključujući, ali ne ograničavajući se na virus ili bilo koje druge greške, kvarove ili oštećenja u računarskim prenosu, mrežnim komunikacijama ili Interneta), čak i u slučaju da smo obavešteni o mogućnosti takve štete. Takođe, mi ne možemo biti odgovorni za bilo koju promenu podataka na ovom sajtu i promenu sadržaja ovog sajta od strane neovlašćenih lica.

Saglasni ste da nam nadoknadite štetu koja nastane na osnovu sadržaja koji na bilo koji način šaljete, postavljate ili prenosite preko našeg sajta ili iz upotrebe ili zloupotrebe našeg sajta, ili na osnovu korišćenja ili zloupotrebe našeg sajta od strane bilo kog lica za koje ste Vi odgovorni.

Sve izričite ili implicitne garancije ili izjave o isključenju naše odgovornosti su dozvoljene i u skladu sa zakonima.

Vlasništvo nad podeljenim materijalom

Obaveštavamo vas da se sve poruke koje budemo primili od vas putem elektronske pošte, društvenih medija i slično, neće smatrati poverljivom, te mi ne odgovaramo za sigurnost i privatnost takvih poruka.

Sa druge strane, saglasni ste da zadržavamo pravo da sadržaj takve poruke reprodukujemo, koristimo, raspolažemo i distribuiramo trećim licima bez ograničenja. Ukoliko procenimo da možemo imati koristi od sadržaja takvih poruka.

Saglasni ste da, u zavisnosti od toga na koji način ste nam poslali određeni sadržaj ili komunikaciju, možemo obuhvatiti i vaš Facebook profil, Google korisničko ime, email korisničko ime ili bilo koje drugo korisničko ime (ali ne i Vašu e-mail adresu), u vezi sa svakim objavljivanjem ili ponovnim objavljivanjem tog sadržaja ili komunikacije.

Linkovi ka drugim sajtovima i/ili aplikacijama

Naš sajt u nekim delovima može sadržati linkove ka drugim sajtovima koji su postavljeni od strane trećih lica i takvi linkovi su postavljeni samo za Vašu informaciju. Saglasni ste da mi nismo odgovorni za bilo kakvo uređivanje takvih sajtova i aplikacija, niti možemo kontrolisati sadržaj bilo kojeg drugog sajta i aplikacije koji su, u ovom smislu, povezani sa našm sajtom. Saglasni ste da mi nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati iz upotrebe ili korišćenja takvih linkova, odnosno sajtova ili aplikacija.

Kontakt podaci

Možete nas kontaktirati putem naše kontakt forme na kontakt stranici našeg sajta.